Edukativni radijski spotovi o gospodarenju otpadom

Izraditi će se 5 različitih radijskih reklama koje će govoriti o kućnom kompostiranju, obnovljivim izvorima energije, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada i načinima kako spriječiti nastanak otpada. Predviđeno je 200 emitiranja reklama tijekom 13 mjeseci, odnosno od 3 do 4 puta tjedno.

Obnovljivi izvori energije

Odvojeno prikupljanje otpada

Naučiti kako spriječiti nastanak otpada

Kompostiranje

Rezime svih spotova