Kada se govori o obilježavanju dana usko vezanih uz zaštitu i očuvanje okoliša, obilježavati će se četiri bitna datuma. Dana 21.03.2019. obilježiti će se Svjetski dan zaštite šuma, akcijom čišćenja područja na kojem se nalaze šume, 22.04.2019. obilježiti će se Dan planeta zemlje u sklopu kojeg će se organizirati štand sa promotivnim materijalima. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša. 05.06.2019. organizirati će se čišćenje potoka, šumskih puteva i zelenih javnih površina u centru općina, a Dan protiv plastičnih vrećica obilježiti će se 19.12.2019. povodom kojeg će se održati predavanje o štetnosti plastike i beneficijama koje pružaju platnene vrećice. Sudionici na akcijama će biti lokalno stanovništvo obje općine. Na svakom obilježavanju dana važnih za zaštitu okoliša očekuje se cca 25 sudionika. Na akcijama će sudjelovati volonteri, djeca školske i predškolske dobi, umirovljenici, odrasli, mladi i svi ostali koji to žele. Kroz svaku akciju ostvariti će se podizanje svijesti o tome koliko je važno čuvati prirodu i okoliš, te na koji način se to sve može vršiti. Za potrebe akcija koje će se provoditi prilikom obilježavanja datuma vezanih uz zaštitu okoliša sredstvima projekta kupiti će se motike, lopate i sadnice drveća koje će se posaditi na za to predviđena mjesta.