Izrada aplikacije za pametne telefone

Izraditi će se aplikacija koja će biti igrica s interaktivnim sadržajem gdje će se djeca i mladi informirati i educirati s ciljem da nauče kako gospodariti otpadom. Aplikacija će ujedno biti prilagođena za djecu i osobe sposebnim potrebama. Sadržavati će didaktički dio namijenjen prvenstveno njima, a onda i svim ostalim korisnicima. Igrica je osmišljena tako da ima nekoliko različitih razina i područja. Kako bi korisnicima bilo lakša i zanimljivija upotreba aplikacije pružiti će im se uputstvo koje će ih uvesti u način funkcioniranja igrice. Kao jedna odigrica ili levela u igrici zamišljeno je da će korisnik bojati kante koja će na sebi sadržavati nazive otpada, te će korisnik iz ponuđene palete boja obojati kantu odgovarajućom bojom i za to osvojiti bodove. Drugi dio ili level igrice biti će čišćenje okoliša gdje će se prikazivati različite vrste otpada i korisnik će morati znati odabrati koliko je vremena potrebo da se ona razgradi u prirodi. Treći dio igrice biti će kviz znanja koje je stečeno kroz korištenje aplikacije. Odnosno pitanja u kvizu biti će povezana sa prethodna dva dijela igrice. Ukonačnici nakon što se prijeđe cijela igrica korisnik će dobiti „priznanje“. Vrijeme predviđeno za izradu aplikacije je do 6 mjeseci, a sa samom izradom krenulo bi se u 2 mjesecu projekta.