Izraditi će se 500 komada bojanki sa edukativnim sadržajem za djecu pred školske i školske dobi koje će se podijeliti djeci na radionicama, javnim događanjima, natjecanju.

Izraditi će se 500 komada slikovnica sa edukativnim sadržajem za djecu pred školske i školske dobi koje će se podijeliti djeci na radionicama, javnim događanjima, natjecanju.