Vaša uloga u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanje udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike i stakla iz kućanstava

Moramo postati odgovorni i smanjiti količinu otpada. Odvojimo otpad prema njegovoj vrsti, u za to predviđene spremnike, kako bi se olakšala njegova obrada, ili kako bi ga pravilno pripremili za daljnje postupke oporabe. Osobito otpadnog papira, stakla, plastike, metala, zelenog otpada te građevinskog glomaznog i električnog otpada. Moramo spriječiti odlaganje nerazvrstanog otpada i tako smanjiti njegov štetan utjecaj na okoliš.

Sortiranje otpada

Prestanimo bacati pomiješani otpad kao smeće jer promjenom te loše navike možemo uštedjeti na sirovinama i energiji, čuvati i otvarati radna mjesta te osigurati čist i zdrav okoliš. Odlaganjem mješanog otpada svoj novac doslovno – bacamo u smeće. Zato učinimo sve kako bi ovakvo postupanje s otpadom zamijelinili gospodarenjem otpadom.

Oporaba razvrstanog otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba razvrstanog otpada koji zamjenjuje druge materijale tj. sirovine koje bi inače trebalo upotrebiti za tu svrhu.

Recilikranje je svaki postupak materijalne oporabe koji uključuje prikupljanje i izdvajanje korisnik materijala koji će zatim poslužiti za izradu novih proizvoda pri čemu štedimo skupe sirovine i energiju, ali i čuvamo okoliš. Recikliranje nazivamo materijalnom oporabom što znači da se otpadni papir, staklo, plastika, metal i drugi koriste ponovno kao sirovina za nove proizvode, ili se koriste kao goriva za proizvodnju električne ili toplinske nergije.

Zamislite koliko bi korisnog otpada prikupili i koliko prirodnih resursa uštedjeli kada bi svaki stanovnik odvojeno sakupljao papir, plastiku, metal, staklo i slično. Na taj način bi spriječili prekomjernu sječu šuma, zagađenje i potrošnju vode i iskorištavanje drugih resursa, te bi uštedjeli ogromne količine električne energije, a to je samo dio priče o prednostima reciklaže.