Obilježen je Svjetski dan zaštite šuma

U sklopu projekta Zeleno srce Podravine u petak 10. svibnja 2019. godine obilježen je Svjetski dan zaštite šuma, na lokaciji Berek u Općini Pitomača gdje su volonteri koji su se odazvali na obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša čistili podrućje uz put koji spaja glavnu cestu i šumska područja gdje je nekad bila i manja…