Počele projektne aktivnosti

Općina Pitomača počela je s provedbom aktivnosti u sklopu projekta “Zeleno srce Podravine.” U sklopu projekta na Radio Pitomači započeli su emitirati informativne spotove, a krenula je i podjela letaka i brošura građanima. Provedbom obrazovno–informativnih aktivnosti, cilj ovog projekta je osvijestiti cijeloukupnu populaciju općina Pitomača i Špišić Bukovica o održivom gospodarenju otpadom. Građani će dobiti priliku…